Forever gebluste kalk 5kg

Kenmerken
Toepassing
Buiten 

Inhoud
5 kg

Verdunning
Nog te verdunnen 

Merk
Forever 

6,99
1,40/kg
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De gebluste kalk van Forever wordt aangeraden voor het witten van muren en omheiningen, en voor het saneren van muren, vloeren, gewassen en boomstammen. De kalk verbetert de aarde en neutraliseert haar zuurgehalte.

  • Met water mengen tot de gewenste dikte
  • Geschikt voor binnen en buiten
  • Verwerkingstijd van 4u
  • Verwerkingstemperatuur tussen 5 en 30°C

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Buiten 
Inhoud
5 kg
Verdunning
Nog te verdunnen 
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
27,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
5 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
38 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
8 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
5 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
59100
Leverancierscode
60300705
EAN- / barcode
5412469030088
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis