Forever huishoudalcohol 500ml citroen

Merk: Forever Hubo-referentie: 932877
Kenmerken
  • Type dispenser Spray
  • Materiaal van doeloppervlak Alle oppervlaktes
  • Volume 0,5 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
  • Breedte 10 cm
Alle kenmerken
6,19

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Met deze huishoudalcohol van Forever heb je het perfecte allround middel om in alle kamers van het huis schoon te maken en te ontvetten. Het is geschikt voor de keuken, badkamer, sanitair en vele andere dagelijkse voorwerpen zoals vuilnisbakken, speelgoed, telefoons, meubels en deurknoppen. De fles bevat 500ml huishoudalcohol met een aangename citroengeur.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Spray
Breedte
10 cm
Hoogte
23,5 cm
Lengte
55 mm
Gewicht
0,485 kg
Technische kenmerken
Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes
Volume
0,5 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,56 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
5,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
932877
EAN- / barcode
5400191808990
Leverancierscode
063000896
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.