Forever industriële ontstopper 1l

1 van2
Kenmerken
Toepassing
WC 

Inhoud
1 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

Merk
Forever 

8,59
8,59/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze krachtige industriële ontstopper van Forever vermindert onmiddellijk alle soorten verstoppingen zonder schade toe te brengen aan PVC leidingen, behalve witte PVC. De ontstopper verwijdert eveneens kalkaanslag en roest.

  • Op basis van zwavelzuur
  • Geen water toevoegen
  • Voorzichtig gebruiken en veiligheidsinstructies goed volgen

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
WC 
Inhoud
1 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,8 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
25,5 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
1,8 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
357236
Leverancierscode
060400120
EAN- / barcode
5400191602284
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P313: Een arts raadplegen. S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ? (aan te geven door de fabrikant). P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis