Forever natriumpercarbonaat 500g

Kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen 

Merk
Forever 

9,99
19,98/kg
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Natriumpercarbonaat van Forever is een krachtige ontvlekker. Het bleekt het oppervlak en verwijdert ketelsteen. Het is op veel vlakken toepasbaar, zo ontgeurt het linnen en laat het bestek opnieuw glanzen.

Opgelet bij het gebruik:

  • Gebruiksaanwijzing zorgvuldig volgen
  • Potje goed sluiten na elk gebruik
  • Buiten bereik van kinderen houden

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen 
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,5 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,5 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
492966
Leverancierscode
061 600 331
EAN- / barcode
5400191808020
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H332: Schadelijk bij inademing. H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P221: Vermenging met brandbare stoffen ... absoluut vermijden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis