Forever ruitensproeiervloeistof bio ethanol -30°C 5l

Kenmerken
Type
Reiniging 

Gebruiksklaar
Ja

Inhoud
5 l

Breedte
18 cm

Hoogte
29 cm

Lengte
13 cm

8,79
1,76/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze gebruiksklare Forever ruitensproeiervloeistof op basis van bio ethanol is geschikt voor het beschermen van uw ruitensproeier tegen vorst. De vloeistof van 5l tast verven of dichtingen niet aan en kan tot -30°C gebruikt worden.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Reiniging 
Breedte
18 cm
Hoogte
29 cm
Lengte
13 cm
Gewicht
5 kg
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Inhoud
5 l
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
18 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
5 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
29 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
13 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
906115
Leverancierscode
060105758
EAN- / barcode
5400191808907
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis