Forever zoutzuur 5l

Kenmerken
Type dispenser
Fles 

Toepassing
Buiten , Binnen 

Inhoud
5 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

Materiaal van doeloppervlak
Cementdekvloer 

Merk
Forever 

8,49
1,70/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Het Forever zoutzuur is een ideaal afbijtmiddel voor metalen en zorgt voor de vernieuwing van geoxydeerde oppervlakken zoals koper. De vloeistof verwijdert cementsporen op natuursteen (behalve kalksteen), keramiek en baksteen. Het zoutzuur werkt als ontkalker en ontstopt WC’s en afvoerleidingen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Fles 
Technische kenmerken
Toepassing
Buiten , Binnen 
Inhoud
5 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Materiaal van doeloppervlak
Cementdekvloer 
Gebruik
Kwast , Droge doek 
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
18,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
5,8 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
28,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
13,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
15193
Leverancierscode
060101420
EAN- / barcode
5400191600563
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis