Alg-Stop anti-algen 400g

Kenmerken
Biologisch
Ja

Behandeling
Gebruiksklaar 

Productinformatie


Omschrijving

Alg-Stop van Fortus maakt groen water snel helder en biedt een snelle werking tegen draadalgen, groen water en blauwalgen. Het product bevat geen schadelijke metalen. De verpakking van 400g is geschikt voor het behandelen van sterke algengroei tot 2000 liter water en voor het voorkomen van algen tot 20000 liter water.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Biologisch
Behandeling
Gebruiksklaar 
Erkenningsnummer
BIO-NOTIF1074 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
15,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,106 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
19,3 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
904302
Leverancierscode
1061890
EAN- / barcode
8712238989294
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-NOTIF1074
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis