GTkachelreiniger 4kg

Kenmerken
Toepassing
Kachel 

Inhoud
4 kg

Inwerktijd
10 min

Verdunning
Gebruiksklaar 

30,49
Levering binnen 1 week
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Deze kachelreiniger van Bevil verwijdert roet en teer in hout- en kolenkachels. Zo vermijd je schoorsteenbrand en bevorder je de afvoer van rook. Dat leidt uiteindelijk tot een grotere verbrandingswarmte. De dampen van de kachelreiniger brengen chemische reactie teweeg voor het vernietigen van roet en teer.

Daarom moet je het product altijd op een levendig vuur gooien. Om de rookkanalen van verwarmingsketels en kachels te reinigen dien je het product uit te strooien tijdens de trek, zodat de dampen in contact blijven met de korstvorming. De vrijgekomen rook werkt, ook na meerdere dagen nog, in op het roet en de resten om ze los te maken.

Gebruiksaanwijzing: 

  • De haard of het verwarmingstoestel aansteken en voor 2 tot 3 uur fel vuur zorgen. 
  • De trek verminderen, de smeulende resten uitspreiden en het poeder rechtstreeks op de resten gieten met behulp van de doseerinrichting
  • De eerste keer 6 dosissen uitstrooien, daarna 3 dosissen om de 10 beurten
  • Het luik openlaten, zelfs na de volledige verbranding van het product
  • Grote vlammen tijdens de 3 tot 4 volgende brandbeurten vermijden

Aanbevelingen: 

  • Bij hardnekkige vervuiling de dosis verdubbelen
  • Schoorsteen verplicht blijven vegen, conform de wettelijke bepalingen
  • Buiten bereik van kinderen houden

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Kachel 
Inhoud
4 kg
Inwerktijd
10 min
Verdunning
Gebruiksklaar 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
22,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
4,22 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
22,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
19 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
4 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
371781
Leverancierscode
1003000
EAN- / barcode
5400258030005
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P221: Vermenging met brandbare stoffen ... absoluut vermijden. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis