Gun Gum uitlaatreparatiepasta 200g

1 van2
Kenmerken
Type
Onderhoud 

Gebruiksklaar
Ja

5,99
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De Gun Gum uitlaatreparatiepasta is ideaal om kleine en grote gaten in de uitlaat van je auto permanent gasdicht te repareren. De pasta is snel en gemakkelijk aan te brengen en kan ook gebruikt worden om nieuwe uitlaatdelen te monteren. Het is aangeraden om de pasta enkel te gebruiken met de aanbevolen Gun Gum accessoires.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Onderhoud 
Aantal
Gebruik
Buiten 
Kleur
Wit 
Gewicht
0,2 kg
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Waterbestendig
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,24 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
2,6 cm
Algemene kenmerken
Garantieperiode
2 jaar 
Referenties en codes
Hubo-referentie
954619
Leverancierscode
1831809
EAN- / barcode
5010218511972
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P321: Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket). P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis