Hammerite lak metaalbescherming zijdeglans 1l wit

Kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten , Binnen 

Afwerking
Zijdeglans/halfglans/satijnglans 

Afwasbaar
Ja

Krasbestendig
Ja

Kleur
Wit 

Kleur (detail)
Wit 

53,99
53,99/l

Productinformatie


Omschrijving

Deze decoratieve, roestwerende metaallak op solventbasis is aankleurbaar op de mengmachine. Dankzij de speciale formule dient ze als primer en lak.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten , Binnen 
Afwerking
Zijdeglans/halfglans/satijnglans 
Afwasbaar
Krasbestendig
Droogtijd
6 h
Verfbasis
Solventgedragen 
Weerbestendig
Inhoud
1 l
Geurarm
-
Materiaal van doeloppervlak
Metaal , Aluminium , Zink 
Rendement
12 m²/l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Kleur
Wit 
Kleur (detail)
Wit 
Verpakking
Blik 
Algemene kenmerken
Merk
Hammerite 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
11 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,362 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
13 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
13 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
364882
Leverancierscode
5139012
EAN- / barcode
5410083009060
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis