Hammerite metaallak spray mat 0,4l zwart

Kenmerken
Weerbestendig
Ja

Afwasbaar
Ja

Krasbestendig
Ja

Afwerking
Mat 

Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Inhoud
0,4 l

20,99
52,47/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Hammerite Metaallak Mat Zwart is een decoratieve roestwerende matte metaallak, geschikt voor alle soorten metaal. De lak is weersbestendig biedt 8 jaar garantie tegen roest. Bij direct over roest aanbrengen, zonder primer of grondverf, stopt de lak het roestproces.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Weerbestendig
Afwasbaar
Krasbestendig
Afwerking
Mat 
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Inhoud
0,4 l
Verfbasis
Solventgedragen 
Droogtijd
0,5 h
Materiaal van doeloppervlak
Metaal , Aluminium , Inox , Zink 
Geurarm
-
Verdunning
Gebruiksklaar 
Rendement
7 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Hammerite 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,394 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
20 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
20 cm
Fysieke kenmerken
Kleur (detail)
Mat zwart 
Verpakking
Spuitbus 
Referenties en codes
Hubo-referentie
119564
Leverancierscode
5195487
EAN- / barcode
5410083012046
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P410: Tegen zonlicht beschermen. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis