Hammerite metaalontvetter 0,5l

Kenmerken
Inhoud
0,5 l

Gebruik
Binnen , Buiten 

Kleur
Transparant 

Verdunning
Gebruiksklaar 

Merk
Hammerite 

31,99
63,98/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit ontvettend reinigingsmiddel is ideaal om metalen te reinigen en te ontvetten voor ze geschilderd worden.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Gebruik
Binnen , Buiten 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Materiaal van doeloppervlak
Metaal , Aluminium , Zink 
Geurarm
-
Reiniging verfgereedschap
Warm water , Zeep 
Fysieke kenmerken
Kleur
Transparant 
Verpakking
Spuitbus 
Algemene kenmerken
Merk
Hammerite 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,766 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
27,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
27,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
114391
Leverancierscode
5082397
EAN- / barcode
5410083430253
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis