HG Oxi vlekkenwonder 0,5kg textiel

Merk: HG Hubo-referentie: 132222
Kenmerken
  • Inhoud 0,5 kg
  • Breedte 97 mm
  • Hoogte 12 cm
  • Lengte 97 mm
  • Merk HG
Alle kenmerken
5,99
11,98/l

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

De HG Oxi vlekkenwonder 0,5kg met actieve zuurstof is een universele vlekverwijderaar die zelfs de hardnekkigste vlekken verwijdert. Denk hierbij aan vlekken zoals gras, rode wijn, koffie, thee, saus en voedsel. De HG Oxi vlekkenverwijderaar werkt tot diep in de vezels voor een optimale reiniging.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,5 kg
Fysieke kenmerken
Breedte
97 mm
Hoogte
12 cm
Lengte
97 mm
Gewicht
0,5 kg
Vorm artikel
Anders
Algemene kenmerken
Merk
HG
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,7 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,59 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
12 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
132222
EAN- / barcode
8711577021245
Leverancierscode
324050103
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H302: Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.