HG vetweg keuken 500ml navulling spray

Kenmerken
Inhoud
0,5 l

Breedte
67 mm

Hoogte
21,1 cm

Lengte
67 mm

Merk
HG 

5,75
11,50/Liter

Productinformatie


Omschrijving

De HG vetweg navulling biedt een ideale oplossing om op een voordelige en ecologische manier je spray aan te vullen. Dankzij de sterk geconcentreerde formule, kun je met deze flacon 5 keer een spuitbus van 0,5l aanmaken.

Gebruikstips:

  • Draai de sproeidop van de originele fles eraf
  • Giet 100ml van de HG vetweg navulling in de originele flacon
  • Vul deze aan met water
  • Draai de sproeidop er weer op
  • Goed schudden

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Fysieke kenmerken
Breedte
67 mm
Hoogte
21,1 cm
Lengte
67 mm
Gewicht
0,57 kg
Algemene kenmerken
Merk
HG 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,57 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
6,7 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
21,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
18698
Leverancierscode
129050103
EAN- / barcode
8711577189570
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis