Kb Fongys Ultra ziektebestrijding rozenziekten 250ml

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Toepassing
Schimmels 

Biologisch
Nee

Behandeling
Concentraat 

Merk
Kb 

15,99
63,96/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Fongys Ultra van KB is hét product tegen rozenziekten. Met dit vloeibaar middel met een systemische werking bescherm je zowel preventief als curatief je rozenplanten tegen rozenziekten. Gebruik dit middel voor de bestrijding van witziekte, zwarte bladvlekken en roest op rozen en sierplanten.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Toepassing
Schimmels 
Biologisch
-
Behandeling
Concentraat 
Dosis
15ml/1l water 
Erkenningsnummer
10107G/B 
Inhoud
250 ml
Waterbestendig
-
Algemene kenmerken
Merk
Kb 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
8,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,335 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
16 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
4,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
505478
Leverancierscode
TROC025
EAN- / barcode
5411463103194
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10107G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis