Kb Herbatak totale onkruidbestrijder paden 900ml

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Inhoud
900 ml

Merk
Kb 

50,49
56,10/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De onkruidverdelger Herbatak is geschikt voor gebruik op paden en is gemaakt op basis van pelargonzuur, een actieve stof die voorkomt in de natuur. Deze stof schakelt onkruid en mos snel uit door uitdroging. Zaaien en planten kan 1 dag na toepassing hervat worden.

  • Werkt ook tegen mos
  • Zichtbaar effect na 3 uur
  • Geschikt voor een oppervlakte van 400m²

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Inhoud
900 ml
Dosis
Onkruid: 45 ml / 1l water / 20m² - Mos: 35ml / 1,5l water / 20m² 
Erkenningsnummer
10713G/B 
Algemene kenmerken
Merk
Kb 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,85 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,066 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
24,3 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,85 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
904313
Leverancierscode
HERA090
EAN- / barcode
5411463105129
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10713G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis