Kb Supergreen korrels tegen mos + gazonmest 3kg + 25% gratis

Kenmerken
Type
Korrels 

Toepassing
Onkruid 

Inhoud
3,75 kg

Merk
Kb 

17,99
4,80/kg
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze verdelger is ideaal voor het bestrijden van mos in je gazon en op het zelfde moment zorg je met dit product voor de groei van het gras. Dankzij de KB Supergreen sterft mos af en krijgt je gazon een boost dankzij de meststof. Product is gebruiksklaar en bestaat uit micro-korrels voor een optimale spreiding en een stuifvrij gebruik.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Korrels 
Inhoud
3,75 kg
Technische kenmerken
Toepassing
Onkruid 
Erkenningsnummer (tuin) meststoffen
7624G/B 
Dosis
70 g/m²
Algemene kenmerken
Merk
Kb 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9,1 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
4 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
23,3 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
29,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
505492
Leverancierscode
EGAM375
EAN- / barcode
5411463103385
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-7624G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis