Knauf betonmortel 25kg

1 van3
Kenmerken
Kleur
Grijs 

Inhoud
25 kg

Samenstelling
Portland composietcement Portland , Zand , Grind 

Merk
Knauf 

6,79
0,27/kg

Productinformatie


Omschrijving

Deze betonmortel van Knauf is een gebruiksklare mengeling op basis van zand, Portlandcement en kiezelzand. Hierdoor kan je de mortel gebruiken voor de realisatie van vloeren, funderingen en terrassen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs 
Technische kenmerken
Inhoud
25 kg
Samenstelling
Portland composietcement Portland , Zand , Grind 
Type betonmortel
Betonmortel 
Verwerkingstijd
120 min
Algemene kenmerken
Merk
Knauf 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
38 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
25 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
55 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
15 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
220058
Leverancierscode
285165
EAN- / barcode
5413503585953
Veiligheidsinformatie
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis