Knauf egalisatie universeel 20kg

1 van2
Kenmerken
Type mortel
Egalisatiemortel 

Inhoud
20 kg

Samenstelling
Portland composietcement 

Merk
Knauf 

23,89
1,19/kg

Productinformatie


Omschrijving

Deze egalisatiemortel van Knauf is een zelfnivellerend en vezelversterkt egalisatiemateriaal. Hierdoor is het product ideaal voor houten vloeren, dekvloeren en betonvloeren. Je kan deze egalisatie zowel binnen als buiten gebruiken. Per mm laagdikte heb je ongeveer 1,6kg/m² egalisatiemortel nodig.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Type mortel
Egalisatiemortel 
Inhoud
20 kg
Samenstelling
Portland composietcement 
Verwerkingstijd
20 min
Algemene kenmerken
Merk
Knauf 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
25 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
20 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
49 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs 
Referenties en codes
Hubo-referentie
220041
Leverancierscode
281045
EAN- / barcode
4006379026067
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis