Levis Ferro afwerking voor siersmeedwerk mat 0,125l zwart

Kenmerken
Weerbestendig
Ja

Afwasbaar
Ja

Krasbestendig
Ja

Binnen/buitengebruik
Buiten , Binnen 

Inhoud
0,12 l

Verfbasis
Solventgedragen 

PROMO
25%
9,59
7,19
57,52/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze extra matte, zwarte verf is ideaal voor de behandeling van siersmeedwerk zoals sloten, hengsels en traliewerk binnenshuis.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Weerbestendig
Afwasbaar
Krasbestendig
Binnen/buitengebruik
Buiten , Binnen 
Inhoud
0,12 l
Verfbasis
Solventgedragen 
Droogtijd
6 h
Materiaal van doeloppervlak
Metaal 
Verwerkingsmethode
Borstel , Lakroller 
Geurarm
-
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Rendement
14 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Levis 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,206 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
6,2 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,2 cm
Fysieke kenmerken
Kleur (detail)
Mat zwart 
Verpakking
Blik 
Referenties en codes
Hubo-referentie
20552
Leverancierscode
5035078
EAN- / barcode
5412271150486
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H373: Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). EUH208: Bevat 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis