Levis primer façade 10l wit

Kenmerken
Lijn
Primer 

Glanstype
Mat 

Inhoud
10 l

Binnen/buitengebruik
Buiten 

Substantie
Vloeistof 

Droogtijd
24 h

207,-
20,70/Liter
Levering binnen 2 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze dekkende solventgedragen grondverf voor buitenmuren verbetert de hechting van de eindlagen. Ze isoleert onvolmaaktheden in de ondergrond. Het gebruik van de primer voorkomt glansverschillen in de eindlagen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Lijn
Primer 
Glanstype
Mat 
Gewicht
13,54 kg
Kleur (detail)
Blanc 
Technische kenmerken
Inhoud
10 l
Binnen/buitengebruik
Buiten 
Substantie
Vloeistof 
Droogtijd
24 h
Overschilderbaar na
24 h
Verfbasis
Solventgedragen 
Rendement per liter
6 m²
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Materiaal van doeloppervlak
Steenachtig - baksteen 
Rendement per verpakking
60 m²
Maximale verwerkingstemperatuur
25 °C
Verwerkingsmethode
Kwast , Lakviltroller 
Afwerking
Mat 
Geurarm
-
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Levis 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
27 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
14,726 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
27 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
33 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
9946
Leverancierscode
5008506
EAN- / barcode
5412271147394
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304: Na inademing: P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis