Liquid rubber 0,75l zwart

Merk Rubson 
Inhoud 0.75 l
Verbruik 0.67 m²/l
Verbruik 1.5 L/m²
Geschikt voor Buiten 

Meer kenmerken

Extra informatie

Liquid rubber is een dikke, vloeibare rubbercoating voor het herstellen, beschermen en waterdicht maken van droge platte daken (in o.a. roofing, beton), goten en funderingen. Gegarandeerd zonder bitumen of teer.

Algemene kenmerken
Merk Rubson 
Kenmerken
Inhoud 0.75 l
Verbruik 0.67 m²/l
Verbruik 1.5 L/m²
Geschikt voor Buiten 
Verpakking
Lengte verpakking  10.3 cm
Breedte verpakking  10.3 cm
Hoogte verpakking  12.2 cm
Gewicht verpakking 1.026 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie 760001
Leverancierscode 1009518
EAN- / barcode 3178040660632
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen) H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.