Loctite Flex gel superlijm 3g

1 van2
Kenmerken
Type lijm
Secondelijm 

Toepassing
Lijmen 

Inhoud
0 kg

Gebruik
Binnen , Buiten 

Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes 

Verbruik
250 kg/m²

6,10
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Loctite Super Glue 3 Power Flex Gel Max is een glasheldere, thixotrope, supersterke en flexibele secondelijm. De schokbestendige gel zorgt voor een supersnelle verlijming zonder druipen en vult kleine oneffenheden of onregelmatigheden. De lijm is zeer geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden, verticale toepassingen en verlijmingen met rubber die een zekere flexibiliteit nodig hebben.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Secondelijm 
Gebruik
Binnen , Buiten 
Kleur
Transparant 
Gewicht
0,003 kg
Verpakking
Kunststof 
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen 
Inhoud
0 kg
Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes 
Verbruik
250 kg/m²
Algemene kenmerken
Merk
Loctite 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,033 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
16,53 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
251210
Leverancierscode
119821
EAN- / barcode
3255460156607
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis