Loodvervanger 250ml

Kenmerken
Type
Onderhoud 

Gebruiksklaar
Ja

Inhoud
0,25 l

12,49
Levering binnen 1 week
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze loodvervanger met brandstofstabilisator op basis van kaliumtechnologie is een additief met dubbele werking voor benzinemotoren. Het beschermt de klepzittingen en vermindert hun slijtage als je loodvrije benzine gebruikt. Het conserveert de brandstof als ze voor lange tijd in een tank opgeslagen wordt, als de motor lange tijd niet gebruikt wordt of bij onregelmatig gebruik zoals bij LPG motoren, moto’s, grasmaaiers, jachten en buitenboordmotoren van plezierboten.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Onderhoud 
Aantal
Gewicht
0,19 kg
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Inhoud
0,25 l
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,24 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
20 cm
Algemene kenmerken
Duur van de garantie
2 jaar
Referenties en codes
Hubo-referentie
954623
Leverancierscode
1831023
EAN- / barcode
5411693706127
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H372: Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling . H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis