Motip Camouflage lakspray satijnglans 0,4l army brown

Kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten 

Afwerking
Zijdeglans/halfglans/satijnglans 

Overschilderbaar na
16 h

Kleur
Bruin 

Verfbasis
Solventgedragen 

Inhoud
0,4 l

12,89
32,22/l

Productinformatie


Omschrijving

Deze camouflagelak van Motip is geschikt voor gebruik op behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, textiel en diverse soorten kunststof. De lakspray heeft een zeer hoge dek- en vulkracht, een duurzame kleur en duurzame glans. Motip camouflagelak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. De spray heeft een goede corrosiewering en een uitstekende hechting.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten 
Afwerking
Zijdeglans/halfglans/satijnglans 
Overschilderbaar na
16 h
Verfbasis
Solventgedragen 
Inhoud
0,4 l
Materiaal van doeloppervlak
Hout , Glas , Metaal - aluminium , Kunststof , Textiel 
Rendement
3,75 m²/l
Substantie
Vloeistof 
Fysieke kenmerken
Kleur
Bruin 
Algemene kenmerken
Merk
Motip 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,45 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
6,7 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
19,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
6897
Leverancierscode
1051397
EAN- / barcode
8711347196944
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R12: Zeer licht ontvlambaar. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R36: Irriterend voor de ogen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis