Normaal reparatiedoos

Kenmerken
Toepassing
Fiets 

Type
Reparatiekit 

Aantal
10 

7,79
Levering binnen 2 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Inhoud reparatiedoos:

  • 2x vierstrip pleister
  • 1x knippleister
  • 1x waterproof schuurpapier
  • 1x buitenbandplakker 35mm
  • 1x ventielslang
  • 1x tube solutie 10ml
  • 3x bandenlichter

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Fiets 
Inhoud reparatiekit
Bandenplakkers , Plastieken bandenlichter , Bandenlijm 
Fysieke Kenmerken
Type
Reparatiekit 
Aantal
10 
Lengte
12,5 cm
Breedte
6 cm
Hoogte
2 cm
Gewicht
0,14 kg
Kleur
Zwart 
Materiaal
Kunststof 
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
14 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
6 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
2 cm
Gewicht verpakking
0,14 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
900352
Leverancierscode
6020004
EAN- / barcode
8711646020049
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis