Onderhoud afvoerleidingen gel javel 900ml

Kenmerken
Volume
0,9 l

Binnen/buitengebruik
Binnen 

Breedte
11,2 cm

Lengte
24,5 cm

5,89
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Onderhoud afvoerleidingen reinigt de leidingen grondig, behandelt kalkaanslag en bestrijdt de bacteriën die zorgen voor de slechte geur. Het product bevordert de afvoer van afvalwater en zorgt voor een frisse geur. Onderhoud afvoerleidingen is geschikt voor alle types leidingen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,9 l
Binnen/buitengebruik
Binnen 
Fysieke kenmerken
Breedte
11,2 cm
Lengte
24,5 cm
Gewicht
1,133 kg
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
11,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,212 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
24,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,25 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
389705
Leverancierscode
1009450
EAN- / barcode
5400258094502
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis