Onkruidbestrijding in groenten 50ml

Merk Edialux 
Type Vloeistof 
Toepassing Onkruidverdelging 
Inhoud 50 ml
Behandeling Nog te verdunnen 

Meer kenmerken

Dit product bevindt zich in je winkelmandje. Klik hier!

13,99
279,80/l

In beperkt aantal winkels op voorraad

Extra informatie

Butisan is een breedwerkend en veelzijdig bodemherbicide dat voor vele gewassen kan worden ingezet. Het product is geschikt voor siertuin, fruittuin, aardappelen, kolen en prei. Dit product moet op een onkruidvrije schone grond gespoten worden en hierdoor wordt de kieming van onkruiden voorkomen. De behandelde bodem blijft meerdere maanden onkruidvrij. Niet op elke teelt toepasbaar, goed de bijsluiter lezen.

Algemene kenmerken
Merk Edialux 
Fysieke kenmerken
Type Vloeistof 
Technische kenmerken
Toepassing Onkruidverdelging 
Inhoud 50 ml
Dosis 10-15ml/10l water per 100m² 
Behandeling Nog te verdunnen 
Biologisch
Erkenningsnummer 10166G/B GDLUX: 917-44 
Verpakking
Lengte verpakking  12.5 cm
Breedte verpakking  9 cm
Hoogte verpakking  5 cm
Gewicht verpakking 0.11 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie 315689
Leverancierscode BUTI005
EAN- / barcode 5412037032612
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen) EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302: Schadelijk bij inslikken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

 Transport

Als je dit product koopt, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport