ontstopper industrieel 900ml

Kenmerken
Toepassing
WC 

Inhoud
0,9 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
11,2 cm

Lengte
24,5 cm

8,29
9,21/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze industriële ontstopper met zwavelzuur lost alle organische stoffen, vetten, zepen, papier, maandverband en kalk op. De ontstopper is snelwerkend en gaat door stilstaand water tot aan de verstopping. Hij is geschikt voor leidingen met een diameter van meer dan 8cm en WC's, uitgezonderd chemische toiletten en vermalers.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
WC 
Inhoud
0,9 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Breedte
11,2 cm
Lengte
24,5 cm
Gewicht
0,633 kg
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
11,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,807 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
24,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
22887
Leverancierscode
1004000
EAN- / barcode
5400258040004
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH208: Bevat 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis