ontvlekkingsmiddel oxaalzuur blekend 800g

1 van2
Kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen 

13,29
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit oxaalzuur ontvlekkingsmiddel van 60's Solutions is perfect om schimmelvlekken te verwijderen in de douche en metaal en koper te deoxideren. Dit blekend ontvlekkingsmiddel is een allround middel waarmee je ook polyester schalen reinigt, houten meubels bleekt en roestvlekken uit marmer polijst.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9,3 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,85 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
17,4 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
9,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
829239
Leverancierscode
1044640
EAN- / barcode
5411326907525
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. R21/22: Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. H302: Schadelijk bij inslikken. H312: Schadelijk bij contact met de huid.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product -,handen grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. S36/37: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis