Parfumkaart Poésie des Sens

Kenmerken
Type luchtverfrisser
Geurkaart 

Geurbeschrijving
Bloemen 

Model
Kaart 

Productinformatie


Omschrijving

De parfumkaart Poésie des Sens is een sensueel roos- en violetjesparfum uit Bulgarije op een zachte vanilleachtergrond.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Type luchtverfrisser
Geurkaart 
Fysieke kenmerken
Geurbeschrijving
Bloemen 
Model
Kaart 
Aantal
Kleur
Groen 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,018 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
16 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
0,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
535215
Leverancierscode
1710856
EAN- / barcode
3700652901027
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis