Repair Express epoxy tweecomponentenlijm kneedlijm 64g

1 van2
Kenmerken
Type lijm
Anders 

Toepassing
Monteren 

Inhoud
0,064 kg

Gebruik
Binnen , Buiten 

Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes 

Productinformatie


Omschrijving

De kneedlijm Repair Express van Pattex lijmt, herstelt, vult en dicht vrijwel alle materialen. De lijm droogt wit op, is overschilderbaar en bestand tegen temperaturen van -3°C tot +15°C. Dankzij de niet-irriterende formule heb je geen handschoenen nodig.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Anders 
Gebruik
Binnen , Buiten 
Verpakking
Blister 
Technische kenmerken
Toepassing
Monteren 
Inhoud
0,064 kg
Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,09 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
21,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
87780
Leverancierscode
1005194
EAN- / barcode
3178040249998
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis