Persil Power Gel wasmiddel 2,3l

Kenmerken
Inhoud
2,3 l

Toepassing
Textiel 

Verdunning
Gebruiksklaar 

Merk
Persil 

16,99
7,39/l

Productinformatie


Omschrijving

De Power Gel van Persil is een snel oplossend wasmiddel dat vlekken tot diep in de vezels verwijdert en zorgt voor een stralende schone was.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
2,3 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Aantal behandelingen
36 
Fysieke kenmerken
Toepassing
Textiel 
Algemene kenmerken
Merk
Persil 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
32,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
2,58 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
32,2 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
20 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
853184
Leverancierscode
1054647
EAN- / barcode
5410091738112
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis