Polyfilla primer vlekken 2,5l wit

Kenmerken
Kleur
Wit 

Binnen/buitengebruik
Binnen 

Inhoud
2,5 l

Droogtijd
3 h

Overschilderbaar na
3 h

Materiaal van doeloppervlak
Beton , Natuursteen 

Productinformatie


Omschrijving

Deze primer is de ideale grondlaag voor te schilderen of te behangen muren en plafonds die vlekken vertonen van vocht, nicotine, vet, roest, stift, potlood, teer, … De primer is geschikt voor de meeste ondergronden binnen: pleisterwerk, gipskartonplaten, sierpleister, beton, cement, baksteen en natuursteen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Wit 
Verpakking
Blik 
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen 
Inhoud
2,5 l
Droogtijd
3 h
Overschilderbaar na
3 h
Materiaal van doeloppervlak
Beton , Natuursteen 
Verwerkingsmethode
Roller , Borstel 
Geurarm
-
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Type primer
Solventgedragen 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Rendement
8 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Polyfilla 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
19,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
4,45 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
16 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
16 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
50817
Leverancierscode
5360914
EAN- / barcode
5410083197521
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis