Protecton cockpitspray vanilla 400ml

Kenmerken
Gebruiksklaar
Ja

Inhoud
0,4 l

Merk
Protecton 

Aantal

Type
Reiniging 

7,99
Levering binnen 3 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Cockpit Spray Vanilla van Protecton is een kwalitatief hoogwaardige spray voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen in de auto.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Inhoud
0,4 l
Algemene kenmerken
Merk
Protecton 
Fysieke kenmerken
Aantal
Type
Reiniging 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
5,8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,344 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
5,8 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
25 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
594742
Leverancierscode
1890104
EAN- / barcode
8711293462889
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R22: Schadelijk bij opname door de mond. H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P330: De mond spoelen. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P321: Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket). P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis