Pyrofeu schoorsteenveger continu 14x70 g

Kenmerken
Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
10,5 cm

Lengte
10 mm

Merk
Pyrofeu 

9,99
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. Betalen doe je pas aan de kassa.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze schoorsteenveger in gebruiksvriendelijke zakjes verwijdert snel de aanslag en restanten van hout- en steenkoolverbranding. Deze verpakking bevat 14 zakjes.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Breedte
10,5 cm
Lengte
10 mm
Algemene kenmerken
Merk
Pyrofeu 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,052 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
17 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
228877
Leverancierscode
060300655
EAN- / barcode
3323430046286
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302: Schadelijk bij inslikken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis