Roestoplosser gel 50ml

Kenmerken
Inhoud
0,05 l

Gebruiksklaar
Ja

Breedte
30 mm

Hoogte
10 cm

Lengte
40 mm

12,99

Productinformatie


Omschrijving

Deze roestoplossende gel ontroest 100% poriëndiep, zonder te stralen of te schuren. De roestoplosser is makkelijk in gebruik en milieuvriendelijk.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,05 l
Gebruiksklaar
Fysieke kenmerken
Breedte
30 mm
Hoogte
10 cm
Lengte
40 mm
Aantal
Type
Onderhoud 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,09 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
140154
Leverancierscode
1840011
EAN- / barcode
8718144601084
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis