Rubson Vochtopnemer Aero360 20m² 450g + gratis tab vanille

1 van3
Kenmerken
Type
Apparaat 

Grootte ruimte waarvoor geschikt
45 m³

Vorm
Tabletten 

Aantal

Hoogte
24,2 cm

Merk
Rubson 

29,99

Productinformatie


Omschrijving

Geavanceerde Aero360 vochtopnemer voor het snel en efficiënt bestrijden van overtollige luchtvochtigheid binnenshuis.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Apparaat 
Grootte ruimte waarvoor geschikt
45 m³
Vorm
Tabletten 
Aantal
Hoogte
24,2 cm
Gewicht
0,45 kg
Werking
Niet-elektrisch 
Algemene kenmerken
Merk
Rubson 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
11,9 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,5 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
18,9 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
24,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
800165
Leverancierscode
1064858
EAN- / barcode
3178041341318
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis