Rust-oleum Combiprimer antiroest 0,75l roodbruin

Kenmerken
Type primer
Solventgedragen 

Inhoud
0,75 l

Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Droogtijd
12 h

Overschilderbaar na
2 h

Rendement per liter
11 m²

26,89
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De combiprimer van Rust-Oleum maakt stalen oppervlakken tegelijk roestwerend en overschilderbaar. Ook handig om geroest staal te behandelen en nieuw staal te beschermen tegen roest. De roodbruine primer zit in een pot van 750ml.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Type primer
Solventgedragen 
Inhoud
0,75 l
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Droogtijd
12 h
Overschilderbaar na
2 h
Rendement per liter
11 m²
Weerbestendig
-
Afwasbaar
-
Verwerkingsmethode
Lakroller , Borstel 
Afwerking
Mat 
Geurarm
-
Kleurvast
-
Krasbestendig
-
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,057 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10,2 cm
Fysieke kenmerken
Kleur (detail)
Roodbruin 
Referenties en codes
Hubo-referentie
368642
Leverancierscode
114201157
EAN- / barcode
8715743012686
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis