Rust-oleum Metaallak hoogglans 0,75l muisgrijs

Merk: Rust-oleum Hubo-referentie: 368620
Kenmerken
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Afwerking Hoogglans
  • Afwasbaar
  • Krasbestendig
  • Overschilderbaar na 16 h
Alle kenmerken
35,19

Kies je kleur

CombiColor Dennengroen
CombiColor Goudgeel
CombiColor Goud
Dupli-Color 3000 Vuurrood
Dupli-Color 7005 Muisgrijs
CombiColor Staalgrijs
CombiColor Verkeersrood
CombiColor Wit aluminium
CombiColor Wit
CombiColor Staalblauw
Dupli-Color 1007 Narcissengeel
Dupli-Color 2000 Geeloranje

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Deze hoogglans metaallak onderhoudt en beschermt metaal in één enkele laag. Je mag de verf direct aanbrengen op roest.

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Afwerking
Hoogglans
Afwasbaar
Krasbestendig
Overschilderbaar na
16 h
Verfbasis
Solventgedragen
Weerbestendig
Inhoud
0,75 l
Geurarm
Materiaal van doeloppervlak
Metaal
Verwerkingsmethode
Kwast, Roller
Rendement
10,5 m²/l
Verdunning
Gebruiksklaar
Fysieke kenmerken
Kleur (detail)
Muisgrijs
Gewicht
0,731 kg
Verpakking
Blik
Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,912 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
12 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
10,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
368620
EAN- / barcode
8715743012488
Leverancierscode
7386.0.75
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, C(M)IT/MIT(3:1) en 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P235: Koel bewaren. P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.