Rust-oleum Metaallak hoogglans 0,75l smaragdgroen

Kenmerken
Type primer
Metaallak 

Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Afwerking
Hoogglans 

Afwasbaar
Ja

Krasbestendig
Nee

Overschilderbaar na
16 h

30,39
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze hoogglans metaallak onderhoudt en beschermt metaal in één enkele laag. Je mag de verf direct aanbrengen op roest.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Type primer
Metaallak 
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Afwerking
Hoogglans 
Afwasbaar
Krasbestendig
-
Overschilderbaar na
16 h
Verfbasis
Solventgedragen 
Weerbestendig
Inhoud
0,75 l
Geurarm
-
Materiaal van doeloppervlak
Metaal 
Verwerkingsmethode
Roller 
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Rendement
9,3 m²/l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Kleur (detail)
Smaragdgroen  
Verpakking
Blik 
Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,1 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,857 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
805116
Leverancierscode
114201206
EAN- / barcode
8715743012303
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren. P303: Bij contact met de huid (of het haar): P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P353: Huid met water afspoelen / afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P361: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis