Rust-oleum Metaallak smeedijzer 0,25l zwart

Kenmerken
Weerbestendig
Ja

Afwasbaar
Ja

Krasbestendig
Ja

Afwerking
Structuur 

Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Inhoud
0,25 l

10,59
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze smeedijzer metaallak onderhoudt en beschermt metaal in één enkele laag. Je mag de verf direct aanbrengen op roest.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Weerbestendig
Afwasbaar
Krasbestendig
Afwerking
Structuur 
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Inhoud
0,25 l
Verfbasis
Solventgedragen 
Overschilderbaar na
16 h
Materiaal van doeloppervlak
Metaal 
Verwerkingsmethode
Kwast , Roller 
Geurarm
-
Verdunning
Gebruiksklaar 
Rendement
10,5 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
7,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,407 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
7,7 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
7,5 cm
Fysieke kenmerken
Kleur (detail)
Smeedijzer zwart 
Verpakking
Blik 
Referenties en codes
Hubo-referentie
368626
Leverancierscode
114201198
EAN- / barcode
8715743011818
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren. P303: Bij contact met de huid (of het haar): P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P353: Huid met water afspoelen / afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P361: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis