schoorsteenveger natuulijk 20 dosissen

Kenmerken
Toepassing
Kachel 

Inhoud
0,5 kg

Inwerktijd
30 min

Aantal behandelingen
20 

Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
13 cm

12,49
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze natuurlijke schoorsteenveger in de vorm van korrels van Fulgurant zorgt voor een goede instandhouding van je open haard, hout-, kolen- en pelletkachels. De formule verwijdert roet en teer in de schoorsteen en buizen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Kachel 
Inhoud
0,5 kg
Inwerktijd
30 min
Aantal behandelingen
20 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Breedte
13 cm
Lengte
13 cm
Gewicht
0,54 kg
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
13 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,54 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
13 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
13 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
899503
Leverancierscode
1002500
EAN- / barcode
5400258025001
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P221: Vermenging met brandbare stoffen ... absoluut vermijden. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis