Soudal PU-schuim 500ml + 250ml gratis

Kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Inhoud
750 ml

Soort Materiaal
PUR (Polyurethaan) 

Droogtijd
0,5 h

Merk
Soudal 

Breedte
65 mm

7,79
10,39/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Productinformatie


Omschrijving

Dankzij het innovatieve Genius Gun systeem is het uitspuiten van dit Soudal isolatieschuim op basis van polyurethaan (PU) schuim voortaan zeer makkelijk. Het handvat ligt ideaal in de hand, is zeer goed controleerbaar en garandeert een perfecte dosering van het schuim. Zo wordt isoleren en gaten vullen echt kinderspel! Je kan het schuim gebruiken om snel en makkelijk scheuren en voegen op te vullen, daken en panelen te isoleren, en raam- en deurkozijnen wind- en tochtvrij te maken.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Inhoud
750 ml
Soort Materiaal
PUR (Polyurethaan) 
Droogtijd
0,5 h
Algemene kenmerken
Merk
Soudal 
Duur van de garantie
2 jaar
Fysieke kenmerken
Breedte
65 mm
Hoogte
34,01 cm
Lengte
65 mm
Kleur
Beige 
Gewicht
0,74 kg
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,96 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
34,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
935499
Leverancierscode
137530
EAN- / barcode
5411183158276
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H373: Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis