Splash analysekit chloor en pH

1 van2
Kenmerken
Merk
Splash 

Breedte
15,5 cm

Hoogte
7,5 cm

Gewicht
0,177 kg

5,59
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze analysekit wordt gebruikt voor de analyse van de zuurtegraad (pH) en de chlooranalyse van het water. De waterstalen dienen op een diepte van 40cm genomen te worden.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Splash 
Fysieke kenmerken
Breedte
15,5 cm
Hoogte
7,5 cm
Gewicht
0,177 kg
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
24 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
18 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
3 cm
Gewicht verpakking
0,177 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
2651
Leverancierscode
REV0091
EAN- / barcode
5410539200041
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis