Splash Filter-Clean reiniger voor zandfilter 5l

Merk: Splash Hubo-referentie: 94881
Kenmerken
  • Gebruiksinstructies Het is te gebruiken na de laatste zwembeurt en net voor de overwintering.
  • Volume 5 l
  • Inhoud 5 kg
  • Werking Manueel
  • Tijd tot effect 48 h
Alle kenmerken

Productinformatie

Omschrijving

Met de Splash Filter-Clean reiniger verhoog je de filteringskwaliteit van je zandfilter. Dit product heeft een drievoudige werking: lost vuil op, reinigt en ontkalkt. Je gebruikt de Splash Filter-Clean het best na de laatste zwembeurt en net voor de overwintering van je zwembad. Het product verwijdert de aanwezig kalkaanslag, vetafzetting en breekt vuil af dat geblokkeerd zit in je filter.

Kenmerken

Technische kenmerken
Gebruiksinstructies
Het is te gebruiken na de laatste zwembeurt en net voor de overwintering.
Volume
5 l
Inhoud
5 kg
Substantie
Vloeistof
Gebruiksklaar
Ja
Fysieke kenmerken
Werking
Manueel
Breedte
13 cm
Hoogte
17,2 cm
Lengte
17,2 cm
Gewicht
5,4 kg
Vorm artikel
Anders
Algemene kenmerken
Tijd tot effect
48 h
Kant & klaar
Niet van toepassing
Merk
Splash
Ecologisch
Niet van toepassing
Geschikt voor ruimte buiten/onderdeel tuin
Zwembad
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
6,15 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
27 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
94881
EAN- / barcode
5410539202090
Leverancierscode
LIQ0649
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Volledig veiligheidsinformatieblad