Splash Flocking Tabs voor troebel water 25g

1 van2
Kenmerken
Werking
Manueel 

Merk
Splash 

Reiniging wanden
Nee

Breedte
9,9 cm

Hoogte
13 cm

Gewicht
0,59 kg

12,19
487,60/kg
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De Flocking Tabs worden gebruikt voor de behandeling van troebel water en zijn ideaal voor zwembaden kleiner dan 20m³.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Installatie
Werking
Manueel 
Algemene kenmerken
Merk
Splash 
Fysieke kenmerken
Reiniging wanden
-
Breedte
9,9 cm
Hoogte
13 cm
Gewicht
0,59 kg
Lengte
9,9 cm
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
9,9 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
9,9 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
13 cm
Gewicht verpakking
0,68 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
220817
Leverancierscode
REV0485
EAN- / barcode
5410539203899
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis