Splash O Net voor helder water 5l

1 van2
Kenmerken
Merk
Splash 

Breedte
19 cm

Hoogte
27 cm

Gewicht
5 kg

49,99
10,-/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Productinformatie


Omschrijving

O Net van Splash zorgt voor kristalhelder water.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Splash 
Fysieke kenmerken
Breedte
19 cm
Hoogte
27 cm
Gewicht
5 kg
Lengte
13 cm
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
13 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
19 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
27 cm
Gewicht verpakking
5,3 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
2644
Leverancierscode
LIQ0528
EAN- / barcode
5410539201529
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis