Splash pH Mini 1l

1 van2
Kenmerken
Merk
Splash 

Breedte
10,5 cm

Hoogte
24,5 cm

Gewicht
1 kg

3,39
3,39/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

pH Mini de Splash verlaagt de pH-waarde van het water.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Splash 
Fysieke kenmerken
Breedte
10,5 cm
Hoogte
24,5 cm
Gewicht
1 kg
Lengte
5,2 cm
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
5,2 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
10,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
24,5 cm
Gewicht verpakking
1,31 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
104901
Leverancierscode
LIQ0657
EAN- / barcode
5410539202205
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis