Splash snelle chloor 5kg

1 van2
Kenmerken
Merk
Splash 

Breedte
23,5 cm

Hoogte
19,5 cm

Gewicht
5 kg

49,99
10,-/kg
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Snelle chloor van Splash wordt gebruikt voor een schokbehandeling om het water van je zwembad te zuiveren.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Splash 
Fysieke kenmerken
Breedte
23,5 cm
Hoogte
19,5 cm
Gewicht
5 kg
Lengte
23,5 cm
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
23,5 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
23,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
19,5 cm
Gewicht verpakking
5,42 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
10120
Leverancierscode
REV0122
EAN- / barcode
5410539201703
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-608B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis